Utbildning i metodstödet PATRIARK

  • Date: –16:00
  • Location: Västervik
  • Organiser: Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län
  • Contact person: Lena Jenish
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till en utbildningsdag i metodstödet PATRIARK.

Målgrupp: personal inom socialtjänsten som utreder eller utför insatser inom områdena barn och unga, vuxna, familjerätt, familjehem, försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier som har i uppdrag att bedöma och hantera eventuella risker för hedersrelaterat våld.

Syfte: utbildningen syftar till att ge deltagare underlag för en professionell och systematisk bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Läs mer och anmäl dig här