FREDA – utbildning, beskrivning och farlighetsbedömning (dag 1)

Tredagarsutbildning med fokus på mäns våld mot kvinnor samt FREDA – beskrivning och farlighets­bedömning. Utbildningen består av föreläsningar, filmvisning, diskussioner och grupparbeten och riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänsten i Uppsala län.

Målgrupp: socialtjänst i Uppsala län.

Dag 1 av 3. 

Läs mer och anmäl dig här