Erik Åkerlund: "Några kapitel ur metafysikens historia"

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken - Eng22-1005
  • Organiser: Department of Philosophy
  • Contact person: Pauliina Remes
  • Seminarium

The Higher Seminar in the History of Philosophy

Erik Åkerlund, The Newman Institute, Uppsala: "Några kapitel ur metafysikens historia – försokratikerna till Aristoteles"

Seminar in Swedish