STS-seminarium: "Klassikerseminarium"

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Daniel Normark och Ylva Hasselberg
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Daniel Normark och Ylva Hasselberg introducerar en debatt om förhållandet mellan STS och ekonomibegreppet, i Economy and Society 2, 2011. Läs texterna av Andrew Barry, Don Slater och Michel Callon som förberedelse.