Högre Seminarium: Lasse Mårtensson & Gustav Bockgård

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Lasse Mårtensson & Gustav Bockgård
  • Contact person: Henrik Williams
  • Seminarium

Mina forskningsintressen