Företagardagen: Universitet och företag i samarbete för hållbar utveckling och hållbar tillväxt. Goda exempel från ett gotländskt perspektiv.

  • Date: –12:15
  • Location: Wisby Strand
  • Lecturer: Jonas Sjöström, lektor vid Institutionen för Informatik och media, Uppsala universitet Erica Mårhén, projektledare vid Institutionen för Informatik och media, Uppsala universitet Marije Poort, lärarssistent, f.d. student Hållbar destinationsutveckling Parisa Rouhi Khorasani, student Hållbar destinationsutveckling Monica Frisk, Gotlands besöksnäring Representant för Sports Academy Moderator: Mathias Cöster, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
  • Website
  • Organiser: Campus Gotland
  • Contact person: Petra Lindberg
  • Föreläsning

Genom Uppsala universitets etablering på Gotland har nya kontaktytor öppnats mellan akademi och lokalt näringsliv. Campus Gotland har en uttalad hållbarhetsprofil inom både forskning och utbildning inom en rad olika ämnen. Här ger vi några exempel på hur studenter och forskare har skapat konkret nytta för företag och verksamheter inom besöksnäring och digital innovation.

Detta föredrag är en programpunkt under Gotlands företagardag.