Heldagskurs EU-projekt, Legala & Finansiella frågor samt Rapportering och revision i H2020

  • Date: –15:00
  • Location: Room X
  • Organiser: Enheterna för forskningsstöd, Uppsala universitet
  • Contact person: Pia Lansåker
  • Phone: 0704250378
  • Seminarium

Vi har bjudit hit National Contact Points (NCP:er) från Vinnova att hålla en kurs inom områdena Legala frågor, Finansiella frågor samt Rapportering och revison. Uppsala universitets avtalade revisionsbyrå Ernst & Young inleder dagens program med ett pass om revisionsintyg. Ekonom Patrik Armuand från redovisningsenheten Avdelningen för ekonomi och upphandling vid Uppsala universitet är moderator för denna heldagskurs och är även tillgänglig för frågor under dagen.

Kursen vänder sig främst till de ekonomer/ekonomiadministratörer vid institutionerna som arbetar med ekonomi och ekonomisk redovisning av EU-projekt inom ramprogrammet H2020, men även andra verksamma inom H2020-relaterade projekt är välkomna

 

För anmälan, använd nedanstående länk. Registrera dig senast 25/10. 

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424051437643415E437840