TUN

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Beurlingrummet
  • Website
  • Organiser: Tekniska utbildningsnämnden
  • Contact person: Emma Kristensen
  • Sammanträde

Möte för tekniska utbildningsnämnden.