FUN

  • Date: –12:00
  • Location: Universitetsförvaltningen Persiljan, Segerstedt
  • Website
  • Organiser: Forskarutbildningsnämnden
  • Contact person: Susanne Paul
  • Sammanträde

Möte för forskarutbildningsnämnden.
Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är tisdag den 7:e januari.