FUN

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Mellanrummet
  • Website
  • Organiser: Forskarutbildningsnämnden
  • Contact person: Susanne Paul
  • Sammanträde

Möte för forskarutbildningsnämnden.
Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är måndag den 2:a mars.