Skyfall och brand - Hur kan sammanhållen hantering och analys av skadedata bidra till bättre skadeprevention och minskade kostnader?

  • Date: –16:00
  • Location: Hos Lustikulla Konferens på Liljeholmsvägen 18, Liljeholmen, Stockholm
  • Contact person: Thomas Gell
  • Phone: 070 268 86 83
  • Konferens

Additional information