Licentiate seminar: Ahmed Mohammed Alsehli

  • Date: –14:00
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC Room B41
  • Lecturer: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Schiöth: Funktionell farmakologi: Ahmed Mohammed Alsehli
  • Organiser: Institutionen för neurovetenskap
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 0184714122
  • Licentiatseminarium

Exploring the role of HMGCR and statin therapy in the central nervous system

Huvudhandledare: professor Helgi Schiöth

Biträdande handledare: forskare Michael Williams

Ordförande: docent Mikael Carlsson, Stockholms universitet

Examinator: professor Svante Winberg

Betygsnämnd: docent Mikael Carlsson, Stockholms universitet, forskare Martina Galikova, Slovak Akademi of Sciences, Slovakien, specialistläkare Niclas Abrahamsson