Barnkonventionen 30 år – från FN till svensk lag

  • Date: –15:00
  • Location: Göteborg
  • Organiser: Länsstyrelsen Västra Götaland, Barnombudsmannen m.fl.
  • Contact person: Kristina Körnung
  • Konferens

Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder i samverkan med Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad in till konferens på Barnkonventionens dag.

Välkommen på konferens på FN:s internationella dag för Barnkonventionen. Konferensen arrangeras inom ramen för kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som Barnombudsmannen bedriver på uppdrag från regeringen. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om hur ett framgångsrikt utvecklingsarbete kan genomföras så att barnkonventionen förverkligas i kommuner och regioner. Ett särskilt fokus för dagen är att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.

Läs mer och anmäl dig här