Nätverksmöte TUFF2019, möte nr. 3

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Sal 6K1113
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Seminarium