Kursdesignverkstad 3 Examinationsformer och bedömning - Hur visar studenterna bäst vad de har lärt?

  • Date: –12:00
  • Location: Polacksbacken 1145 (Kartlänk: http://bit.ly/34a5i1s)
  • Website
  • Organiser: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium

För er som har eller ska få kursansvar och vill arbeta med kursers utformning har vi skapat en serie verkstäder där ni arbetar med era egna kurser, får stöd i kursutvecklingens alla steg samt utbyte av varandra.

Mer information om dagens tillfälle kommer senare.