Lärarcafé INSTÄLLT

  • Date: –19:00
  • Location: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala
  • Website
  • Organiser: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Contact person: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Evenemanget ställs in pga. Corona.