Estlandssvenska seminarieserien ”De små båtarna från den stora flykten”

  • Date: –20:00
  • Location: Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) Gamla torget 3, 3rd floor, IRES Library
  • Lecturer: med Mirja Arnshav (Stockholms universitet)
  • Website
  • Organiser: Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES)
  • Contact person: Jevgenija Gehsbarga
  • Phone: 018 471 1630
  • Föreläsning

Vi fortsätter seminarieserien på det inslagna flykttemat. Den här gången är det Mirja Arnshav från Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet som berättar om sin forskning rörande de flyktingbåtar som fortfarande kan påträffas utmed den svenska ostkusten, och som minner om de drygt 30 000 människor som sökte sig över havet under den tyska och sovjetiska ockupationen av de baltiska staterna. De båtar som undslapp den sovjetiska repatrieringen efter kriget, utgör idag en unik källa till främst estlandssvensk och estnisk båtkultur. Men de är också kulturhistoriska lämningar, som samlar olika berättelser, minnen och traditioner. Vad kan båtarna  berätta om flykten? Vilka avtryck lämnar de i lokalsamhället? Hur har människor förhållit sig till deras historiska bagage? Dessutom ges några glimtar från ett nyligen initierat forsknings- och dokumentationsprojekt vid Sjöhistoriska museet om vilka ting som en gång medfördes i de numera tomma båtskroven.

Mirja Arnshav är utbildad arkeolog vid Södertörns högskola och har sedan dess framför allt arbetat med maritim arkeologi, kulturmiljövård och forskning på museer. 2011 lade hon fram licarbetet ”Yngre vrak”. Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv vid Stockholms universitet. I studien undersökte Mirja vilka kulturhistoriska värden som förknippas med sentida fartygslämningar och diskuterade kulturarvssektorns engagemang för moderna kulturarv. Därefter har hon varit verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima museer, där hon bland annat arbetat med utställningar, publikationer och forskning. Vid sidan om sin doktorandanställning, som är knuten till CEMAS (Centrum för maritima studier), driver Mirja tillsammans med Anna Arnberg förstudien Flykten från Baltikum vid Sjöhistoriska museet. 

Mirjas forskningsintresse kretsar kring 1900-talets maritima historia, och placerar sig ofta skärningspunkten mellan marinarkeologi, samtidsarkeologi och kulturarvsstudier. Hon tycker om att arbeta tvärvetenskapligt, och utforskar gärna föremål och lämningstyper som tidigare undandragit sig arkeologiskt intresse.