(CRS) Collaboration Day 2020

  • Date: –17:00
  • Location: Humanistiska teatern
  • Lecturer: Mattias Martinsson, Dekan, Teologiska Fakulteten, Uppsala universitet. Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS. Mia Lövheim, sociology of religion. Victoria Enkvist, konstitutionell rätt. Maximilian Broberg, sociology of religion. Johan Eddebo, philosophy of religion. Jesper Magnusson, Verksamhetschef, Fredens Hus. Moa Kindström Dahlin, offentlig rätt. Christina Lloyd, psychology of religion. Jonas Hultin Rosenberg, statsvetenskap. Önver Cetrez, psychology of religion. Mikael Ribbenvik, Migrationsverket. Anna-Sara Lind och Cecilia Nahnfeldt, Vetenskapligledare, CRS.
  • Website
  • Organiser: https://crs.uu.se/?languageId=1
  • Contact person: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

The seminar will be held mainly in Swedish.

Additional information