IM Alumn – inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte

  • Date: –20:30
  • Location: Ekonomikum Faculty Club (sal H429), Kyrkogårdsgatan 10 (plan 4 = översta våningen)
  • Website
  • Organiser: IM Alumn – alumnföreningen vid informatik och media
  • Contact person: Christian Sandström
  • Sammanträde

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media - IM Alumn – inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte torsdag den 16 januari 2020 kl. 18.15.
 
För mer information och anmälan läs mer här