Styrelsesammanträde

  • Date: –15:30
  • Location: Blåsenhus
  • Organiser: Forum för samverkan
  • Contact person: Lars Olsson
  • Sammanträde

Styrelsen i Forum för samverkan sammanträder.