Är pilgrimen vår tids profet? Genus, hälsa och ekologi i samtida pilgrimsrörelse

  • Date: –15:00
  • Location: Centrum för genusvetenskap KWB
  • Lecturer: Lena Gemzöe, Professor of gender studies, Stockholm University
  • Organiser: Centre for Gender Research
  • Contact person: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Welcome to the Thursday Seminar at the Centre for Gender Research. The Thursday Seminars provide a space for discussions on gender related topics from different diciplines. Open for all. No registration required.
(This seminar is in Swedish)