TUK 2020 - universitetspedagogisk konferens

  • Date: –16:00
  • Location: Humanistiska teatern
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Katarina Andreasen
  • Konferens

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2020, är ett forum för möten och diskussion samt en presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet.

Mer information om konferensen, bidrag och anmälan finns på TUK:s hemsida.