Att ansöka till Excellent lärare, steg 1

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Beurlingrummet
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Jannika Andersson Chronholm
  • Seminarium

Detta första seminarium ger mer generell och övergripande information om karriärsteget Excellent lärare. Det fokuserar på hur man visar pedagogisk skicklighet och vilka kriterier som gäller. Seminariet samkörs med "Pedagogisk portfölj - ett sätt att visa pedagogisk skicklighet".

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
För dig som planerar att ansöka om att bli excellent lärare under våren 2020 så är det nu hög tid att börja fundera på att skriva. TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet. Detta för att du ska få god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare.
Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Välkommen!
Jannika Chronholm-Andersson, Stefan Pålsson & Brita (TUR)