En kvart över med Josefin Englund: Som folk är mest. Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980

  • Date: –17:00
  • Location: Carolina Rediviva Café Carolina
  • Lecturer: Josefin Englund, fil. dr., och forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Website
  • Organiser: Uppsala University Library
  • Contact person: Anna Hultén
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie om aktuell forskning, med Josefin Englund, fil. dr., och forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Under nästan hundra år av sökande efter en livspartner har kvinnor och män i annonser för äktenskap och bekantskap beskrivit sig själva och den de söker. Dessa beskrivningar inrymmer en berättelse om män och kvinnor under nittonhundratalet och Sveriges modernisering. Genom att undersöka hur idealbilder ser ut på olika nivåer blir det möjligt att teckna en mer fullödig bild av könsideal, och också att fånga upp nya aspekter av hur samhället förändrats över tid.

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.

En kvart över med Josefin Englund: Som folk är mest. Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980