Märta Nasvelldagen

  • Date:
  • Location: Akademiska sjukhuset Gunnesalen, Psykiatrins hus, ing 10 Akademiska sjukhuset
  • Website
  • Organiser: Inst för neurovetenskap
  • Contact person: Ann-Charlotte Fält
  • Phone: 018-471 4771
  • Föreläsning

Märta Nasvell dagen har i år tema Psykiatri och psykisk trauma