Seminar Psychiatry: Jenny Meyer

  • Date: –13:30
  • Location: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), Entréplan ing.10 UAS
  • Lecturer: Jenny Meyer, PhD candidate, psychologist
  • Website
  • Organiser: Institutionen för neurovetenskap
  • Contact person: Olov Simonsson
  • Phone: 018-471 4122
  • Seminarium

Title: Färdighetsträning för ungdomar med ADHD, en randomiserad kontrollerad multistudie