Romsk lingvistik i Norden: historik, paradigm och samverkan

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Lecturer: Kimmo Granqvist
  • Organiser: Högre gemensamt seminarium
  • Contact person: Christina Kullberg
  • Seminarium

Högre gemensamt seminarium
Gästprofessor Kimmo Granqvist presenterar sin forskning.
”Romsk lingvistik i Norden: historik, paradigm och samverkan”
Ordförande: Satu Gröndahl