Våldsförebyggande arbete i skolan 2 – hur kan vi arbeta med barn och unga för att förebygga våld?

  • Date: –12:00
  • Location: Örebro
  • Organiser: Länsstyrelsen och Region Örebro Län
  • Contact person: Klara Bolinder
  • Seminarium

Hur förebygger du våld i skolmiljö? Hur kan skolan bli bättre på att förstå och se våldet? Vad finns det för redskap och hur kan vi skapa trygga miljöer för alla barn?

I augusti 2019 anordnade Länsstyrelsen och Region Örebro Län en utbildningsdag för personal inom skolan kring våldsförebyggande arbete. Nu kommer fortsättningen! Under våren 2020 ordnas två halvdagarsseminarium med olika teman för samma målgrupp.

Dagarna kommer innehålla kunskap, metoder och redskap för det dagliga mötet med barn och föräldrar och utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Läs mer på Länsstyrelsen Örebros webbplats