FRAMFLYTTAD! AI, ett triangeldrama i tre akter – etik

  • Date: –20:00
  • Location: TBA
  • Organiser: Uppsala Forum och Svenska Föreningen för IT och juridik
  • Contact person: Mattias Vesterlund
  • Seminarium

Evenemanget är framflyttat pga Coronaviruspandemin. Datum och lokal TBA

This event is held in Swedish.

Seminariet tillhör en seminarieserie om "AI - ett triangeldrama i tre akter", en grundläggande genomgång av AI med de olika aspekterna teknik, juridik och etik. Detta seminarium rör den etiska dimensionerna som AI väcker. Therese Svensson (IBM) kommer också att medverka. Några frågeställningar som lyfts är kan AI agera etiskt? Kan AI sägas bära ansvar? Hur kan vi träna AI på ett etiskt sätt? Hur bör vi se på behovet av transparens gällande träningsdata och gällande logiken/algoritmerna i systemet? Vilka alternativ finns det till att delge kod relativt beslutssystemet på ett transparent sätt? AI-baserade beslutssystem ställer en rad olika etiska frågor som kan vara bra att skilja på. Man kan tala om ethics by design, in design och for design. Skillnaderna stavas ut och diskuteras.