Forskarna på slottet: demokrati och mänskliga rättigheter

  • Date: –16:30
  • Location: Representationsvåningen, Uppsala slott, ingång A
  • Lecturer: Sofia Näsström, statsvetenskapliga institutionen Patricia Mindus, Filosofiska institutionen och Uppsala Forum Elena Namli, Teologiska fakulteten Anna-Sara Lind, Juridiska fakulteten
  • Organiser: Länsstyrelsen Uppsala Län och Uppsala universitet
  • Contact person: Anna-Klara Lindeborg
  • Seminarium

This event is held in Swedish.

För att anmäla dig som åhörare, klicka här.

Länsstyrelsen välkomnar dig till ett digitalt arrangemang för att under en eftermiddag ta del av fyra föreläsningar på temat demokrati och mänskliga rättigheter.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet.

Sofia Näsström kommer att ta upp frågan om hur man i en demokrati bäst balanserar den egna nationens rätt till självbestämmande med migranters mänskliga rättigheter att söka asyl. Kan det finnas skäl att tumma på de mänskliga rättigheterna för att försvara demokratin och välfärden i Sverige? Presentationen syftar till att förklara varför detta är en falsk motsättning, och i förlängningen också en kontraproduktiv utgångspunkt i försvaret av demokrati.

Patricia Mindus kommer att tala om skillnaden mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter har vi i kraft av att vi är människor. Medborgerliga rättigheter har vi i kraft av att vi är medborgare i en viss politisk gemenskap. Hur kan man veta vilka som är vilka? Är politiska rättigheter medborgerliga rättigheter? Vilka rättigheter bör tillskrivas personer som inte är medborgare?

Elena Namli kommer att tala om olika dimensioner av de mänskliga rättigheterna. Hon kommer att relatera sina forskningsresultat till de utmaningar som möter i dagens politik. Har Sverige en tillräckligt stark människorättskultur?

Anna-Sara Lind kommer att tala om hur mänskliga rättigheter hanteras i svensk rätt idag. Mänskliga rättigheter utgör en del av Sveriges internationella åtaganden men också nationell rätt. Utifrån konkreta fall kommer Lind att reflektera kring dagsaktuella frågor som handlar om mänskliga rättigheter hanteras i lagstiftning på olika nivåer, tillämpning i enskilda fall och förverkligandet av mänskliga rättigheter som idag involverar allt fler aktörer än tidigare.