Högre seminarium: Björn Melander

  • Date: –16:00
  • Location: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63144574995
  • Lecturer: Björn Melander
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: +46184716881
  • Seminarium

”Inte antingen eller, utan en mosaik av möjligheter” – svenskan som EU-språk 20 år senare

Det har i år gått ett kvartssekel sedan Sverige blev medlem av EU. Vid tiden för inträdet undrade många vad svenskans nya roll som EU-språk i realiteten innebar. Hur såg det ut för dem som på olika vis arbetade inom EU – kunde (och ville) de använda svenska i tal och skrift? I antologin Svenskan som EU-språk utgiven 2000 redovisade jag en enkätundersökning med olika grupper verksamma inom EU, där de fick rapportera sin språkanvändning i tal och skrift i skilda situationer. Jag har nu gjort en uppföljning av den undersökningen genom att skicka ut en till största delen identisk enkät till motsvarande grupper, för att se vad som förefaller ha ändrats efter två decennier. Dessutom har jag kompletterat enkäten med intervjuer med nu verksamma översättare och tolkar inom några olika EU-inrättningar, för att få deras bild av hur systemet fungerar idag.

Under seminariet kommer jag att redovisa resultatet av uppföljningsenkäterna. Det huvudsakliga resultatet är att det används mer engelska, vilket ju inte är så oväntat. Men möjligen finns det några saker som gör bilden lite mer komplex och intressant. I diskussionen skulle jag vilja få hjälp med att se vad av det som framkommit som är värt att ta fasta på – det känns lite svårt att få diskussionen att riktigt lyfta.