Disputation Kristina Walldén Hillström

  • Date: –15:30
  • Location: via länk i Zoom samt i Eva Netzeliussalen
  • Doctoral student: Kristina Walldén Hillström
  • Organiser: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Contact person: Magdalena Nygaard
  • Phone: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i pedagogik

Kristina Walldén Hillström disputerar i pedagogik med avhandlingen:
I samspel med digitala medier - Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker.

Länk till Diva: kommer

Huvudhandledare: Ann-Carita Evaldsson
Biträdande handledare: Fredrik Lindström

Opponent: Professor Jakob Cromdal, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Betygsnämnd: Niklas Pramling, Göteborgs universitet, Helen Melander, Uppsala universitet, samt Mia Heikkilä, Åbo Akademi

Följ disputationen online
Disputationen kommer att kunna följas online i e-mötesverktyget Zoom. Länk publiceras här senast den 5 juni kl. 12.30.

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

De som planerar att delta via länk kan få tillsänt en åhörarkopia av avhandlingen per post, kontakta i så fall Kristina på e-postadressen: kristina.wallden-hillstrom@edu.uu.se. Vill du med säkerhet hinna få avhandlingen till disputationen så hör av dig senast 25 maj.