Rektorsseminarium: Lärarutbildningen – en angelägenhet för många

  • Date: –16:30
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Esbjörn Larsson, Malin Löfstedt, Kajsa Bråting, Alina Lantto Qvarfort
  • Organiser: Kommunikationsavdelningen
  • Contact person: Ann-Charlotte Hellzén-Wallin
  • Seminarium

Rektor Eva Åkesson bjuder in till öppet seminarium för alla medarbetare, en bred diskussion om Lärarutbildningen, med särskilt fokus på ämneslärarutbildningen. Seminariet inleds av rektor Eva Åkesson och därefter följer korta inlägg från respektive paneldeltagare. Under paneldiskussionen, som prorektor Anders Malmberg modererar, är du välkommen att ställa dina frågor via chatten i zoom.

Seminariet hålls via Zoom

Bra lärare i skolorna är något vi alla värderar högt. Vi minns vår skoltid och vet vad läraren kan betyda för våra intressen. Och vi önskar de bästa för våra barn. Även politikerna sätter lärarutbildningen högt på agendan; få utbildningar har utretts, utvärderats och gjorts om så många gånger som just den.

Inom universitetet är sammantaget väldigt många involverade i ämneslärarstudenternas utbildning. Denna är därmed en angelägenhet för hela universitetet och skapas tillsammans. Hur får vi till ett bra samarbete inom universitetet och den bästa utbildningen för studenterna? Hur tar vi tillvara varandras kunskaper bäst? Vad kan studenterna bidra med? Vem ska ta ansvar för vad?

Två statliga utredare, Anders Gustavsson (SU) och Anders J. Persson (SH), har nyligen lagt fram förslag på utbildningsdepartementets bord och UKÄ har nyligen kommit med utlåtanden om styrkor och svagheter om ämneslärarutbildningarna, som universitetet nu behöver möta upp i utvecklingsarbetet.

Medverkande: 
Anders J. Persson, utredare och akademiska ledare för lärarutbildningen på Södertörn högskola;
Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria, dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper;
Malin Löfstedt, universitetslektor i religionsvetenskap med didaktik vid Teologiska institutionen;
Kajsa Bråting, lektor och docent i matematikdidaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier;
Alina Lantto Qvarfort, ordförande sektion Lära, Uppsala Studentkår;
Henrik Edgren, prefekt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier;
Johan Tysk, vicerektor teknik och naturvetenskap.

Välkomna
Rektor Eva Åkesson

 

Rektorsseminarium: Lärarutbildningen – en angelägenhet för många