Utbildningsberedningen

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Beurlingrummet
  • Lecturer: Sammanträde för teknats utbildningsberedning
  • Website
  • Organiser: Utbildningsberedningen
  • Contact person: Emma Kristensen
  • Sammanträde