Exjobbspresentation - Frida Andersson

  • Date: –10:00
  • Location: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68845830361
  • Lecturer: Frida Andersson
  • Contact person: Frida Andersson
  • Seminarium

Utvärdering av ventilationsflöde och luftkvalitet i bostadsgarage - En mätstudie och utformning av ett verktyg för framtida projekt

Idag är det vanligt att garage ventileras utifrån tillämpade frånluftsflöden som framfördes år 1980 vilket misstänks leda till överdimensionerade luftbehandlingssystem. Ett överdimensionerat system leder till ett onödigt högt energibehov vilket är varför det är av intresse att utreda detta. Samtidigt kan för låga luftflöden leda till hälsoskadligt höga avgashalter såväl som för hög fukthalt.

Det här arbetet har undersökt om frånluftsflöden kan sänkas i bostadsgarage utifrån det nuvarande tillämpade flödet utan att nå hälsoskadligt höga avgashalter eller erhålla fuktproblem. Dessutom har energibesparingspotentialen utvärderats utifrån tre framtagna fall där frånluftsflödet varierats. Eftersom arbetet utfördes på företaget Incoord som är ett teknikkonsultföretag har ett verktyg utformats i programmet Excel vars syfte är att förenkla dimensioneringen av ventilationssystem i framtida projekt.

Är du intresserad VVS och vill veta mer om hur lägre ventilationsflöden kan spara energi och samtidigt bibehålla god luftkvalitet så är du varmt välkommen till min exjobbspresentation!

 

Handledare: Jonathan Marstorp, Incoord
Ämnesgranskare: Magnus Åberg, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Josephine Lindén Magnusson