Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Systeminnovation bekämpar antibiotikaresistens

  • Date: –08:45
  • Location: Online via Zoom
  • Lecturer: Gäst: Enrico Baraldi, professor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik och projektledare för PLATINEA (Plattform för Innovation av Existerande Antibiotika).
  • Website
  • Organiser: UU Innovation
  • Contact person: Sara Gredemark
  • Seminarium

Behovet av att förbättra tillgänglighet och användning av befintliga antibiotika var startskottet för samverkansplattformen PLATINEA. Idag driver flera universitet, sjukvården, myndigheter och läkemedelsföretag arbetet framåt. Hur skapas en hållbar marknad för antibiotika? Dagens kvartssamtal gästas av Enrico Baraldi som leder arbetet med PLATINEA.

Klicka på länken för att delta på Zoom

Kvartssamtalen sänds även live på UU Innovations Instagram där de också publiceras i efterhand.

Vi kommer att ta upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar till kvartssamtal-uuinnovation@uu.se.

Om Kvartssamtal med UU Innovation

Varje helgfri tisdag och torsdag, kl. 8.30 under maj och juni bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal via Zoom. Vi kommer att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor. Det finns även ett behov av att bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför.

Kvartssamtalen ges på svenska men det går utmärkt att ställa frågor på engelska.

Välkommen till kvartssamtal!

Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Systeminnovation bekämpar antibiotikaresistens