Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Krisinnovation

  • Date: –08:45
  • Location: Online via Zoom
  • Lecturer: Gäst: Harris Stamatopoulos, samverkansledare vid UU Innovation och drivande kraft bakom initiativet MAYday for Crisis.
  • Website
  • Organiser: UU Innovation
  • Contact person: Sara Gredemark
  • Seminarium

Coronapandemin har på ett genomgripande sätt påverkat våra liv och de samhällen vi lever i. Samtidigt är detta ett tillfälle att samlas kring de gemensamma utmaningarna. Hur kan det göras? Det behövs inte bara lösningar på akuta problem utan lika viktigt är att lära för framtiden. UU Innovation presenterar MAYday for Crisis – och hur du kan engagera dig.

Klicka på länken för att delta på Zoom

Kvartssamtalen sänds även live på UU Innovations Instagram där de även går att titta på i efterhand.

Vi kommer att ta upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar till kvartssamtal-uuinnovation@uu.se.

Om Kvartssamtal med UU Innovation

Varje helgfri tisdag och torsdag, kl. 8.30 under maj och juni bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal via Zoom. Vi kommer att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor. Det finns även ett behov av att bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför.

Kvartssamtalen ges på svenska men det går utmärkt att ställa frågor på engelska.

Välkommen till kvartssamtal!

Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Krisinnovation