Barnets rättigheter vid vårdnadstvister

Barnet ska enligt barnkonventionen ses som en rättighetsbärare med egna rättigheter. Svåra konflikter och vårdnadstvister innebär ofta negativa konsekvenser för barn som är inblandade.

Frågan är hur socialtjänsten och domstolarna kan tillgodose barnets rättigheter i vårdnadstvister? Hur ska man lyfta intressekonflikten mellan föräldrars rätt och barns rätt och vad innebär det att barnets bästa är avgörande?

Målgrupp: Familjerättshandläggare och andra berörda inom socialtjänsten

Mer information om utbildningen på SKR:s webbplats