Utbildning via länk: Våld i barnavårdsutredningar

Utbildningen fokuserar på hur upplevt/bevittnat våld kan uppmärksammas och synliggöras i barnavårdsutredningar, hur utredande samtal med våldsutsatt förälder, våldsutövande förälder och barn kan se ut, utmaningar, möjligheter. Teori varvas med praktik.

Utbildningen riktar sig till utredande socialsekreterare, barn – och unga inom kommunal socialtjänst. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mer om utbildningen på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats