Utbildningsdag om samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer

Utbildningen består av föreläsning och praktiska övningar från autentiska fall. Våld i nära relationer är ett komplext samhällsproblem som berör många olika aktörer, externa liksom interna, inom socialnämnden.

Utbildningen fokuserar på framgångsfaktorer för en fungerade samverkan i socialnämndens arbete med våld i nära relationer. Hur olika enheter och professioner som arbetar med våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld och våldsutövare kan samverka i det praktiska sociala arbetet?

Utbildningen sker via länk som skickas ut innan utbildningen.

Mer information om utbildningen på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats