FREDA – fördjupning

Det här är en fördjupande utbildning kring instrumentet FREDA- farlighetsbedömning. Efter utbildningen kommer du veta mer om hur du använder instrumentet på bästa sätt i ditt arbete.

Under denna utbildningsdag utgår vi från riskbedömningsinstrumentet FREDA. Syftet med dagen är att vi ska få en fördjupad kunskap i instrumentet och koppla resultat till säkerhetsplanering. Vi lär oss också mer kring bedömning, dokumentation och uppföljning av FREDA.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänst och kvinnojourer som har viss erfarenhet av FREDA bedömningsinstrument och vill utveckla och fördjupa sin verksamhets arbete kring riskbedömningar. Utbildningen riktar sig såväl till chefer som medarbetare.

Mer information om utbildningen på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats