Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA

Syftet med utbildningen är att få redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd, inklusive att genomföra riskbedömning samt säkerhetsplanering.

Utbildningen är tre heldagar, den 10 september samt 27-28 oktober 2020.

Målgrupp: Socialsekreterare som utreder och bedömer våldsutsattas behov samt skyddade boenden som utför socialtjänst på uppdrag.

Mer information om utbildningen på Länsstyrelsen Stockholms webbplats