Webbinarium: Riskhantering och riskbedömning i våldsärenden

Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in till ett halvdagswebbinarium om riskbedömning i våldsärenden, med ett särskilt fokus på riskhantering och val av skyddsinsats för personer utsatta för våld i nära relation.

Detta utbildningstillfälle om våld i nära relation innefattar hur man på ett bra sätt kan genomföra riskhantering med utgångspunkt i den riskbedömning som är genomförd och vad man särskilt kan tänka på för att skydda den utsatta.

Målgrupp: Webbinariumet vänder sig till dig som arbetar inom verksamheter där du kan träffa på personer som kan vara utsatta för våld i olika former. Exempelvis socialtjänst, skola, fritid, polis, hälso- och sjukvård samt ideella verksamheter.

Mer information på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats