Samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett mångsidigt problem och kräver att många samverkar. Ofta är det en av förutsättningarna för ett kvalitativt socialt arbete med våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld i nära relationer och våldsutövare. Hur kan man arbeta tillsammans utifrån olika ansvarsområden inom socialnämnden, hur skapar vi en samsyn i arbetet med våld i nära relationer?

Fokus i utbildningen är samverkan och samordning i arbetet med våld i nära relationer med den våldsutsatta och dennes eventuella barns behov av säkerhet i centrum. Utbildningen består av föreläsningar varvade med grupparbeten utifrån olika fall, diskussioner och reflektioner.

Målgrupp: Personal inom socialtjänsten i Västmanlands län. 

Mer information om utbildningen på Länsstyrelsen Västmanlands län