Webbinarium: Riskhantering och riskbedömning i våldsärenden

  • Date: –15:30
  • Location: Webbsändning
  • Organiser: Länsstyrelsen Örebro län
  • Contact person: Madina Sidiki
  • Seminarium

Länsstyrelsen i Örebro bjuder tillsammans med Örebro Universitet och Karlstad Universitet in till ett halvdagswebbinarium om riskbedömning i våldsärenden, med ett särskilt fokus på riskhantering och val av skyddsinsats för personer utsatta för våld i nära relation.

Det nya coronavirusets spridning är en global kris för människors liv och hälsa. När mer tid tillbringas hemma riskerar vardagen dessutom att förvärras för barn och unga som far illa i sin hemmiljö liksom för vuxna som utsätts för våld i nära relation, inklusive de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Isolering kan medföra en längre tid utan avbrott tillsammans med våldsutövare samt att tillgång till stödinsatser försvåras.

Mer information om webbinariet på Länsstyrelsen Örebro läns webbplats