FREDA – Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relation

  • Date: –16:00
  • Location: Örebro
  • Organiser: Länsstyrelsen Örebro län
  • Contact person: Madina Sidiki
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att med hjälp av Arvin Utbildning arrangera en utbildning i riskbedömningsmetoden FREDA. FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.

FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. FREDA-kortfrågor ger professionella stöd att fråga om våld, FREDA-beskrivning utreder karaktär och omfattning av våldet och FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Målgruppen är vuxna våldsutsatta personer samt unga som utsatts för våld inom ramen för en parrelation.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom, eller på uppdrag av socialtjänsten, där du kan träffa på personer som kan vara utsatta för våld i olika former.

Tre tillfällen: 19 oktober samt 9-10 november 2020. 

Mer information på Länsstyrelsen Örebro läns webbplats