Exjobbspresentation - Jonathan Barassa & Rickard Nordlöf

  • Date: –15:00
  • Location: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62256852568
  • Lecturer: Jonathan Barassa & Rickard Nordlöf
  • Contact person: Jonathan Barassa & Rickard Nordlöf
  • Seminarium

Numerical Study on Air Demand of Free Surface Flows in a Discharge Tunnel

Sichuan är en av de provinser i Kina som tack vare sin topografi och nederbörd har en stor andel av landets vattenkraftsproduktion. Av denna anledning bedrivs det vattenkraftsrelaterad forskning på Sichuan University.

I ett laboratorium tillhörande Sichuan University har en modell av en avriningstunnel konstruerats för att undersöka dess egenskaper. Ett av de experiment som bedrivs med denna modell syftar till att undersöka hur vattnets hastighet i avrinningstunneln påverkar luftflödet i tunneln.

Syftet med detta projekt var att med hjälp av experimentella data från Sichuan University, simulera flödet i modellen av avriningstunneln. Denna simulering utfördes i ett kommersiellt program för numeriska flödessimuleringar, ANSYS Fluent.

Numeriska flödessimuleringar är ett alltmer viktigare verktyg inom modern vattenkraftsforskning. Är du intresserad av Vattenkraft och hur vattenflöden kan beskrivas numeriskt? Då är du varmt välkommen till vår exjobbspresentation!


Handledare: Wangru Wei, Sichuan University & James Yang, Vattenfall
Ämnesgranskare: Per Norrlund, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponenter: Robin Lindstens & Philip Wallgren