Disputation: Orkestrering av framväxande digitala ekosystem

  • Date: –15:00
  • Location: Triple Helix, Universitetsledningshuset. Disputationen genomförs huvudsakligen digitalt, både för anställda och för allmänhet. Den genomförs även i mindre skala på Campus.
  • Doctoral student: Hosea A. Ofe
  • About the dissertation
  • Organiser: Institutionen för informatik, Umeå universitet
  • Contact person: Sara Fredman
  • Disputation

Hosea A. Ofe will defend his doctoral thesis: Orchestrating Emerging Digital Ecosystems: Investigating the Establishment of an Open Data Platform in the Swedish Public Transport Industry

Faculty opponent: Professor Anna Ståhlbröst, Luleå University of Technology

The doctoral thesis defence will be held in English

The doctoral thesis defence will mainly be held online, both for staff and for the public. It will also be arranged in a smaller scale on Campus. You can take part of the defence through the following link, and you need a password: 

Zoom (primary) https://bit.ly/2AqA2la 
Google Meet (reserve alternative) meet.google.com/gnc-xdwg-oiv

To get a password, please contact Sara Fredman: sara.fredman@umu.se