SNUG

  • Date: –17:00
  • Location: Universitetsförvaltningen Kungsmyntan, Segerstedt. Campus Gotland lokal B10.
  • Contact person: Susanne Paul
  • Sammanträde

Möte för samordningskommittén för naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå, SNUG