Higher sem: Mats Morell ”Den agrara revolutionens när var hur. Med data från Mälardalen”

  • Date: –15:00
  • Location: via Zoom (link will be sent out a week in advance)
  • Lecturer: Mats Morell
  • Organiser: Department of Economic History
  • Contact person: Orsi Husz
  • Seminarium